Kde ma nájdete?

Pokiaľ netrekujem v džungli alebo mi počítač neprestal fungovať kvôli prílišnému vlhku, som dostupná na e-mailovej adrese: magdalenavaculciakova@gmail.com.